Trønderbilene’s verkstedavdeling på Steinkjer og Levanger er f.o.m. 01.01.2013 omdannet til aksjeselskap. Selskapets navn er TB Verkstedsenter AS.

Fakturaadresse:
Havnegt. 40, 8900 Brønnøysund. Faktura på e-mail: faktura@tbvs.no

E-post: post@tbvs.no
Telefon: 479 15 913 / 479 15 911
Telefax: 74 14 93 20
Besøksadresse: Byavn.50, 7715 Steinkjer

Org.nr: 999 268 439